ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  กรณีการได้รับความเดือดร้อนจากการโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน กรณีการได้รับความเดือดร้อนจากการโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

เผยแพร่ "งบทดลอง" สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

เผยแพร่
 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565

การลงพื้นที่ไปยังบ้านของผู้ร้อง กรณีร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ

การลงพื้นที่ไปยังบ้านของผู้ร้อง กรณีร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 6/2565

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 6/2565

เข้าร่วมเปิดงาน FTI EXPO 2022 : ชูแนวคิด SHAPING FUTURE INDUSTRIES ฉากทัศน์ใหม่ อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต

เข้าร่วมเปิดงาน FTI EXPO 2022 : ชูแนวคิด SHAPING FUTURE INDUSTRIES ฉากทัศน์ใหม่ อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต
การจัดกิจกรรมเล่นเกม The Choice ทางเลือก-ทางรอด

การจัดกิจกรรมเล่นเกม The Choice ทางเลือก-ทางรอด

เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปรายเรื่อง นวัตกรรมด้านการป้องกันการทุจริตในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและยกระดับการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปรายเรื่อง นวัตกรรมด้านการป้องกันการทุจริตในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและยกระดับการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตในภาครัฐ
 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและยกระดับการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและยกระดับการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 10 ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex meeting

การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 10 ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex meeting
.
.
.