เข้าร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี

เข้าร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 7/2565

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 7/2565
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2565 และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2565

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2565 และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2565

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2565

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
การจัดประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 10 ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex meeting

การจัดประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 10 ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex meeting

เข้าร่วมอภิปรายให้ความรู้ โครงการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สวำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าร่วมอภิปรายให้ความรู้ โครงการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สวำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Webex Meeting)

จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Webex Meeting)

เข้าร่วม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังโปรแกรมการแก้ไข ฟื้นฟู ผู้ต้องขัง ในรูปแบบ Online หัวข้อ “กฎหมายและบทลงโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดต่อเพศ”

เข้าร่วม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังโปรแกรมการแก้ไข ฟื้นฟู ผู้ต้องขัง ในรูปแบบ Online หัวข้อ “กฎหมายและบทลงโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดต่อเพศ”
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

เข้ารว่มเป็นวิทยากรหลักธรรมนำชีวิต รู้คิด รู้ทันกฎหมาย

เข้ารว่มเป็นวิทยากรหลักธรรมนำชีวิต รู้คิด รู้ทันกฎหมาย
.
.
.