เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังโปรมแกรมการแก้ไข ฟื้นฟู ผู้ต้องขัง ในรูปแบบ Online หัวข้อ “กฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้”

เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังโปรมแกรมการแก้ไข ฟื้นฟู ผู้ต้องขัง ในรูปแบบ Online หัวข้อ “กฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้”

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565

เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565
เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสียและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3

เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสียและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3

เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 เข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เรือนพธำมรงค์  ณ เรือนพธำมรงค์ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

เข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เรือนพธำมรงค์  ณ เรือนพธำมรงค์ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

เข้าร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม

เข้าร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม
ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 2

ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 2

เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชนฯ ในหัวข้อ “สิทธิและหน้าที่ของประชาชน สิทธิของผู้ต้องหาและผู้เสียหายในคดีอาญา”

เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชนฯ ในหัวข้อ “สิทธิและหน้าที่ของประชาชน สิทธิของผู้ต้องหาและผู้เสียหายในคดีอาญา”
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต 2 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดาราวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต 2 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดาราวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ "ดาราวัยใสรู้เท่าทันโลก ใช้ชีวิตเป็น อยู่อย่างปลอดภัย"

การลงพื้นในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่  ครั้งที่ 12 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ออน

การลงพื้นในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่  ครั้งที่ 12 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ออน
.
.
.