ต้อนรับนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้วยกลไกของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

ต้อนรับนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้วยกลไกของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งแนะนำการเข้าใช้ Application Justice Care ในโครงการอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 4 / 2566

ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งแนะนำการเข้าใช้ Application Justice Care ในโครงการอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 4 / 2566

ลงพื้นที่ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1

ลงพื้นที่ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1
ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 10 ครั้งที่ 10/2565

ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 10 ครั้งที่ 10/2565

ร่วมพิธีน้อมรำลึก พร้อมวางพวงมาลา แสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมพิธีน้อมรำลึก พร้อมวางพวงมาลา แสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เข้าร่วมกิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาคูคลอง และป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยพายัพ
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ณ บ้านของนายธนกฤต วุฒิโรธง หรือ น้องอ๊อฟ ธนกฤต วุฒิโรธ หนึ่งในนักแสดงหน้าใหม่ จากภาพยนตร์

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ณ บ้านของนายธนกฤต วุฒิโรธง หรือ น้องอ๊อฟ ธนกฤต วุฒิโรธ หนึ่งในนักแสดงหน้าใหม่ จากภาพยนตร์ "16 ห้าว 19 เดือด"

เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ในโครงการอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านรุ่นที่ 2 / 2566 ณ วิทยาลัยการปกครอง ดอยสะเก็ด

เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ในโครงการอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านรุ่นที่ 2 / 2566 ณ วิทยาลัยการปกครอง ดอยสะเก็ด
ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนมหาวิทยาลัยรายภัฏเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนมหาวิทยาลัยรายภัฏเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

เข้าร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนา “อุภินนมัตถจรกถา” (อุ-พิน-นะ-มัด-ถะ-จะ-ระ-กะ-ถา) เฉลิมพระธรรมบารมีพระพันปีหลวง ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

เข้าร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนา “อุภินนมัตถจรกถา” (อุ-พิน-นะ-มัด-ถะ-จะ-ระ-กะ-ถา) เฉลิมพระธรรมบารมีพระพันปีหลวง ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
.
.
.