เข้าร่วมพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง โดยภาคประชาสังคม ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง (ฉก.เสือดำ)

เข้าร่วมพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง โดยภาคประชาสังคม ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง (ฉก.เสือดำ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 10 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Webex meeting

ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 10 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Webex meeting

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Webex Meeting)

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Webex Meeting)

หากพบข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการทุกจริต แจ้งได้ที่ สยจ.เชียงใหม่

หากพบข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการทุกจริต แจ้งได้ที่ สยจ.เชียงใหม่
เข้าร่วมรับฟังการสัมนาเส้นทางสู่องค์กรต้นแบบ ด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565

เข้าร่วมรับฟังการสัมนาเส้นทางสู่องค์กรต้นแบบ ด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565

สยจ.เชียงใหม่ ให้ความช่วยเหลือกรณีปล่อยชั่วคราว จากเงินกองทุนยุติธรรม

สยจ.เชียงใหม่ ให้ความช่วยเหลือกรณีปล่อยชั่วคราว จากเงินกองทุนยุติธรรม
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง

เผยแพร่ "งบทดลอง" สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

เผยแพร่
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 10 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Webex meeting

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 10 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Webex meeting

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
.
.
.