ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กฎหมายผ่าน เกม The choice ทางเลือก-ทางรอด

ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กฎหมายผ่าน เกม The choice ทางเลือก-ทางรอด

เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ

เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการอำเภอฝางยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสันทราย ณ วัดศรีมงคล ตำบลสันทราย

 เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการอำเภอฝางยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสันทราย ณ วัดศรีมงคล ตำบลสันทราย
เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน จัดโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนอำเภอเชียงดาว และเทศบาลตำบลเมืองงาย

เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน จัดโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนอำเภอเชียงดาว และเทศบาลตำบลเมืองงาย
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ และทำบุญอาคารหอประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ และทำบุญอาคารหอประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศเจตนารมณ์  เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่  เรื่องมาตรฐานการจัดข้อร้องเรียน

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรฐานการจัดข้อร้องเรียน

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564
เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ร่วมกับกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ “การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เยาวชนควรรู้” ณ โรงเรียนบ้านศาลา

เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ร่วมกับกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ “การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เยาวชนควรรู้” ณ โรงเรียนบ้านศาลา

จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2563

จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2563
.
.
.