เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์สิมธิมนุษยชนของประเทศไทย ตามกลไก Universal Periodic Review ฉบับที่ 3 (ภาคเหนือ)

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์สิมธิมนุษยชนของประเทศไทย ตามกลไก Universal Periodic Review ฉบับที่ 3 (ภาคเหนือ)

ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเพื่อรับบริการประชาชนในพื้นที่ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง

ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเพื่อรับบริการประชาชนในพื้นที่ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
ช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมการค้ามุนษย์ เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

ช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมการค้ามุนษย์ เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงาน คปภ.ภาค1 (เชียงใหม่) และสำนักงาน คปภ. เชียงใหม่  ณ สำนักงาน คปภ.เชียงใหม่ โครงการเดอะตะวันเพลส ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงาน คปภ.ภาค1 (เชียงใหม่) และสำนักงาน คปภ. เชียงใหม่  ณ สำนักงาน คปภ.เชียงใหม่ โครงการเดอะตะวันเพลส ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เข้าร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ณ วัดพระสิงห์วรวิหาร

เข้าร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดพระสิงห์วรวิหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เข้าร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาสวนล้านนา ร.๙" เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ บริเวณสวนหลวง ร.9 จังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมกิจกรรม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการขึ้นบัญชี เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการขึ้นบัญชี เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมหารือกับนายชอน โอนีลล์ กงสุลใหญ่ สหรัฐอเมริกา

ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมหารือกับนายชอน โอนีลล์ กงสุลใหญ่ สหรัฐอเมริกา
การประชุมรับฟังความเห็นการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประชุมรับฟังความเห็นการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
.
.
.