เข้าร่วมเป็นวิทยากรค่ายปรับพฤติกรรมของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมเป็นวิทยากรค่ายปรับพฤติกรรมของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "ดื่มกาแฟ แลชิมชา ของดีเมืองฝาง"

เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
ขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

จัดกิจกรรมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5

จัดกิจกรรมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5
 เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าร่วมแสดงผลงานของ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าร่วมแสดงผลงานของ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

เข้าร่วมประชุมกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนภูมิภาค ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไปทุกระดับ ครั้งที่ 2/2564

เข้าร่วมประชุมกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนภูมิภาค ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไปทุกระดับ ครั้งที่ 2/2564
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองและสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองและสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564 และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564

เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564 และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564
การประชุมผู้ไกล่เกลี่ยที่ได้รับการขึ้นบัญชีในระดับจังหวัด คณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพาทภาคประชาชน

การประชุมผู้ไกล่เกลี่ยที่ได้รับการขึ้นบัญชีในระดับจังหวัด คณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพาทภาคประชาชน

เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ฯ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากภัยสังคม ในหัวข้อ "คิดยังไงกับรักในวัยเรียน"

เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ฯ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากภัยสังคม ในหัวข้อ
.
.
.