ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมแบบบูรณาการ Justice care (ยุติธรรมใส่ใจ) ภายใต้นโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมแบบบูรณาการ Justice care (ยุติธรรมใส่ใจ) ภายใต้นโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”

เข้าร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

เข้าร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 3/2565

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 3/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย

เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย
เข้ากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เข้ากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เข้าร่วมพิธีแสดงธรรมเทศนา "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เข้าร่วมพิธีแสดงธรรมเทศนา
 เข้ากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เข้ากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ในหัวข้อ "การป้องกันตนเองจากภัยสังคม" ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ในหัวข้อ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 11 - 16 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 11 - 16 สิงหาคม 2565

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "วันแม่แห่งชาติ" จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
.
.
.