เข้าร่วมประชุมกำชับการดำเนินการ ตามแนวทางในการติดตามเฝ้าระวังผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ และประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการเฝ้าระวัง โดยศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC)

เข้าร่วมประชุมกำชับการดำเนินการ ตามแนวทางในการติดตามเฝ้าระวังผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ และประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการเฝ้าระวัง โดยศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC)

เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา
เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้หัวข้อเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” ให้แก่กลุ่มผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ผ่านระบบ Zoom Meeting

เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้หัวข้อเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” ให้แก่กลุ่มผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ผ่านระบบ Zoom Meeting

เข้าร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ

เข้าร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
เผยแพร่

เผยแพร่ "งบทดลอง" สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2565
ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ โดยดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ โดยดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

เข้าร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี

 เข้าร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี
.
.
.