ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานยุติธรรมชุมชน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานยุติธรรมชุมชน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานยุติธรรมชุมชน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานยุติธรรมชุมชน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 งปม.2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 งปม.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน ฮย 3953 กทม.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน ฮย 3953 กทม.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ
.
.
.