ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่ง รักษาความปลอดภัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่ง รักษาความปลอดภัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานยุติธรรมชุมชน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานยุติธรรมชุมชน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด 10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม รายนางสุภา ควรจำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม รายนางสุภา  ควรจำ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหนังสืออินโฟกราฟฟิค ตามโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหนังสืออินโฟกราฟฟิค ตามโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม รายนายชิตพล ตามเพิ่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม รายนายชิตพล  ตามเพิ่ม
.
.
.