ในวันที่ 19 กันยายน 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2565" (Human Rights Awards 2022) ระดับดีเด่น ประเภทส่วนราชการภูมิภาค โดยได้รับโล่จากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

.
.
.