วันที่ 21 กันยายน 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วมโครงการยกย่องเชิดชูพระเกียรติพระญามังรายมหาราช ปฐมกษัตริย์ ณ ลานอเนกประสงค์ประตูช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.