ในวันที่ 20 กันยายน 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนงานคุ้มครองพยานด้วยผลการวิจัย ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2565 ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

 

.
.
.