วันที่ 21 กันยายน 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล เพื่อเป็นการร่วมรำลึกและรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักในความร่วมมือและการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพกันทั่วโลก ณ บริเวณลานหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.