เข้าร่วมกิจกรรม smart PYU & job fair 2022

piyakul.b
269 view
21 ก.ย. 2565 16:57 น.

วันที่ 21 กันยายน 2565
นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม smart PYU & job fair 2022
ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.