ในวันที่ 28 กันยายน 2565 นายชานนท์ หันสวาสดิ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ นางสาวสุวิพา สุขสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.