ในวันที่ 28 กันยายน 2565
นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในงานพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานในพิธี

 

.
.
.