ในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติเพื่อฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ บริเวณหน้าสำนักงานแขวงกาวิละ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.