กิจกรรมลดขยะเป็นศูนย์(ZERO WASTE)ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

มีแนวทางการปฏิบัติโดยสร้างค่านิยมดังนี้
1.เริ่มต้นที่แต่ละตัวบุคคลด้วยการนับจำนวนขยะที่เราสามารถลดได้จากการปฏิบัติภารกิจในแต่ละวัน
2.ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกเมื่อไม่จำเป็น และพกถุงผ้าเพื่อลดจำนวนขยะ
3.ไม่รับช้อน ส้อม ตะเกียบพลาสติก
4.ขวดเดียวแก้วเดิม เพิ่มเติมคือใช้ซ้ำ โดยร่วมกันพกแก้วน้ำประจำตัว
5.ลด-เลิกการใช้หลอดพลาสติก
6.การแยกขยะก่อนทิ้ง

 

 

.
.
.