ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565
นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายชานนท์ หันสวาสดิ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนมหาวิทยาลัยรายภัฏเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 
.
.
.