วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวสิระกาญจน์ มูลแก้ว พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นวิทยากรบรรยายให้สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

 

.
.
.