วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00น. นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในภาคี ลงพื้นที่ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่  ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2566 ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจการให้บริการของหน่วยงาน

 

.
.
.