ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้วยกลไกของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

 

 

.
.
.