ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ฝ่ายอำนวยการเข้าร่วมพิธีบูชาชะตาเวียง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สังคหะเวียง ณ บริเวณประตูหัวเวียง (ประตูช้างเผือก) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

.
.
.