วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายชานนท์ หันสวาสดิ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ สำนักสงฆ์ปะหล่องบ้านนอแล หมู่ 14 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.