เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีประชาชนถูกหลอกลวงให้ทำนิติกรรมโอนขายที่ดินโดยมิชอบ ทั้งนี้ ได้ช่วยเหลือประชาชนโดยการพาผู้ร้องไปดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรจอมทอง และสถานีตำรวจภูธรหางดง

.
.
.