เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณีชาวบ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ขอสนับสนุนเงินเพื่อใช้เกี่ยวกับการดำเนินคดีทางแพ่ง อาทิ ค่าทนายความ และค่าธรรมเนียมศาล ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมข้อมูล และเอกสารต่างๆ เพื่อดำเนินการทำสำนวนเสนอต่อคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

.
.
.