เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน กรณีถูกบุคคลหลอกลวงนำโฉนดที่ดินปลอมมาวางประกันในการชำระหนี้ มูลค่าความเสียหายกว่า ๑๐ ล้านบาท

.
.
.