ในวันที่ 19 มกราคม 2566 ดร.โฆสิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาและความต้องการของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.