ในวันที่ 23 มกราคม 2566
นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลต้นธง และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อพบปะ พูดคุย และรับฟังปัญหาอุปสรรค ตามภารกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด 10 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน)

 

.
.
.