เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน ณ เทศบาลตำบลปิงโค้งตำบลเชียงดาว
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

.
.
.