เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรแก่เครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ เทศบาลตำบลเมืองงาย ณ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ณ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ณ เทศบาลตำบลแม่นะในเขตพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

.
.
.