วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและพิธีเปิดป้าย "ศูนย์บริการทางกฎหมายและประนอมข้อพิพาทเพื่อประชาชน เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่" ณ ห้องประชุมประจำสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ชั้น 2 เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

.
.
.