วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางนิษฐ์นิศกุณ ลองวิลัย นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณาสรรหาและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารธำรงธรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5

 

.
.
.