ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม
ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง

โดยกำหนดสอบในวันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

.
.
.