วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมหารือกับนายชอน โอนีลล์ กงสุลใหญ่ สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่และผู้แทนองค์การ เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) สำนักงานภาคพื้นเอเชีย
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.