วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563  นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาสวนล้านนา ร.๙" เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ บริเวณสวนหลวง ร.9 จังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.