ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมเปิดโครงการการพัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาชีพเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้ต้องขังเรือนจำกลางเชียงใหม่ ณ เรือนจำชั่วคราวแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.