วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด (กองทุนยุติธรรม) ครั้งที่ 12/2563 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณาเป็นกรณีเรื่องพิจารณาใหม่ รวมทั้งสิ้น 4 ราย ผลการพิจารณา ดังนี้
1.มติอนุมัติให้ความช่วยเหลือ จำนวน 3 ราย วงเงินอนุมัติ 70,000.00 บาท
2.มติให้ยุติความช่วยเหลือ จำนวน 1 ราย

 

 

.
.
.