ในวันพูธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2563 ระดับจังหวัด โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

.
.
.