วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายชานนท์ หันสวาสดิ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ และทำบุญอาคารหอประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแสดงความยินดีกับนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณลานหน้าอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.