วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน จัดโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนอำเภอเชียงดาว และเทศบาลตำบลเมืองงาย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเครือข่ายภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและบุคคลากรภาครัฐเข้าร่วมโครงการฯ

.
.
.