วันพุธที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่  มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการอำเภอฝางยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสันทราย ณ วัดศรีมงคล ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.