วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ ณ วัดพระบาทอุดม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.