วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กฎหมายผ่าน เกม The choice ทางเลือก-ทางรอด ทั้งนี้โครงการฯจัดโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนอำเภอเชียงดาว ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเครือข่ายภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและบุคคลากรภาครัฐเข้าร่วมโครงการ
 
.
.
.