ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

ร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

http://123.242.165.6/petition/web/

 

ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

https://pacc.go.th/index.php/home/view_content/45/1598

 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5

https://www.oncb.go.th/ONCB_OR5/Pages/default.aspx

 

ร้องเรียนร้องทุกข์ กระทรวงยุติธรรม

http://mind.moj.go.th/

 

.
.
.