วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณา รวมทั้งสิ้น 21 ราย (กรณีผู้เสียหาย 20 ราย จำเลย 1 ราย) ผลการพิจารณา ดังนี้
1.มติให้จ่าย จำนวน 20 ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,132,068 บาท
2.มติให้งดจ่าย จำนวน 1 ราย

 

.
.
.