วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ในการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรบภาคเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.