เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นางสาวเกศกนก หลวงคำแดง และนางสาวกนกพร ยาประเสริฐ (นิติกร) เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ฯ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากภัยสังคม ในหัวข้อ "คิดยังไงกับรักในวัยเรียน" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านศาลา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

.
.
.