วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ไกล่เกลี่ยที่ได้รับการขึ้นบัญชีในระดับจังหวัด คณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพาทภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีนายเจริญ  น้อยพินิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในการประชุม 

.
.
.